FAQ - Det skal du vide om MBA

Hvad kræver en MBA?

Kravene til at blive optaget på et MBA-studie varierer fra udbyder til udbyder.

Hvad koster en MBA?

Pris – og kvalitet – varierer på MBA-uddannelser.

Hvad tjener en MBA?

Undersøgelser viser en lønstigning på 51 procent tre år efter endt uddannelse.

Hvem tager en MBA?

En MBA er en lederuddannelse på masterniveau for den erfarne leder.

Personlig udvikling er ét af hjørnestenene på Henley MBA. Lige siden oprettelsen af Henley Business School i 1945 har filosofien været at personlig og faglig udvikling ikke kan skilles ad. Det ene er, så at sige, den andens forudsætning. For at kunne praktisere de værktøjer, som den faglige udvikling giver på MBAen i form af nye management modeller og frameworks kræver det, at du som leder er dig selv bevidst.

Læs mere

For det første skal man gøre sig klart – hvad kendetegner et lederkursus, og hvad er klassificeret og godkendt som en reel uddannelse. Der findes mange gode lederkurser, men det kan være svært at adskille kurserne fra uddannelserne, fordi beskrivelserne og terminologierne ofte er ens.

Læs mere

Som dansk uddannelsesinstitution, der udbyder offentligt godkendte uddannelser, som er godkendt af videnskabsministeriet er ECTS-point (European Credit transfer system) det sammenligningsgrundlag

Læs mere

En masteruddannelse er typisk målrettet voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre. På Henley Executive MBA kan der dog gives merit for evt. manglende videregående uddannelse, hvis du har minimum fem års ledelseserfaring.

Læs mere

En MBA er en generalistuddannelse. Det vil sige, det er ledelse, de strategiske værktøjer, det faglige overblik og i Henleys tilfælde også personlig udvikling, der er i højsædet.

Læs mere

Om indholdet på en MBA uddannelse er god eller mindre god er relativt. Men der er både i Danmark og i udlandet institutioner, hvis formål er at vurdere MBA uddannelserne og tildele dem de såkaldte akkrediteringer.

Læs mere

En undersøgelse som Henley Business School foretog i 2012, viste at Henley MBA studerende i gennemsnit havde opnået en lønstigning på 51 procent tre år efter endt uddannelse.

Læs mere

Kravene til at blive optaget på et MBA studie varierer fra udbyder til udbyder. Kravene kredser som regel om hvorvidt der er krav om ledererfaring, uddannelsesniveau og engelskkundskaber. Der er også forskel på, om man vælger at studere en MBA ved siden af sit arbejde

Læs mere

Titlen ‘MBA’ eller ‘M.B.A’ er en forkortelse for den engelske titel ’Master of Business Administration’. MBA er en erhvervsøkonomisk ledelsesuddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen læses på en Handelshøjskole eller et universitet, i udlandet ofte omtalt som en business school.

Læs mere

En MBA er en lederuddannelse på masterniveau for den erfarne leder. På Henley Executive MBA er en central del den værdi, som ligger i at udveksle erfaringer med andre ligesindede. Se her hvilke profiler du kan møde på Henley Executive MBA i Danmark.

Læs mere

Pris – og kvalitet – varierer på MBA-uddannelser. Hos de danske udbydere af MBA er det prismæssige spænd fra ca. 130.000 kr. til ca. 425.000 kr. Der er også prismæssig forskel på, om du tager en såkaldt fulltime MBA, der er et fuldtidsstudie eller en Executive MBA.

Læs mere
Bliv kontaktet direkte af vores programleder Sven Demant

Ved du allerede nu, at du ønsker at starte i marts 2018, kan du blive ringet af vores programleder Sven Demant, som kan få dig hurtigt igennem processen.