Henley Magasinet

IME & Henley Business School Danmark udvikler ledere til at udfolde deres fulde potentiale. Vi skaber læringsrejser, der matcher aktuelle uddannelsesbehov, og som leverer viden skræddersyet til lederes forretningsudfordringer. Det har vi gjort i mere end 20 år, hvorfor vi trækker på en solid erfaring og bred viden. Den viden vil vi gerne dele med dig. Her på siden får du derfor fagligt og relevant indhold inden for kerneområderne Karriere, Personlig udvikling og Ledelse – herunder tips og guides til at finde den rette uddannelse, reportager fra Events og Masterclasses, kurateret viden fra den hjemlige såvel som internationale forskningsverden, indblik i aktuelle tendenser og udviklinger samt dugfriske indspark fra relevante gæstebloggere. God fornøjelse.

I HR og uddannelse er spørgsmålet ikke længere, om man skal anvende spil eller ej. Spørgsmålet er: Findes der et spil, der kan drive præcis den proces, man har brug for?Landets største virksomheder anvender i dag spil, der er designet specifikt til at drive lærings- og forandringsprocesser. Det er tydeligt,…
Velkommen til Henley Magasinet - et forum for viden om Karriere, Ledelse og Personlig udvikling. Som noget nyt lancerer Henley Business School nu et forum for viden, der har fået navnet Henley Magasinet.Forummet har til formål at dele og formidle viden om kerneområderne Karriere, Ledelse og Personlig udvikling. Ønsket er at bidrage til inspiration og kvalificeret dialog om emner, der i en global…
Netværk, kompetenceløft, tungere lederansvar, internationalt udsyn, lønhop. For mange er en MBA på cv’et den direkte vej til karrieremæssig fremdrift. Også selvom der er visse omkostninger forbundet med at få den eftertragtede lederuddannelse i hus. For har man ikke tilstrækkelig råderum i eget budget, træder arbejdsgiveren ofte til.Men hvordan sikrer du dig, at…
En række nye studier på University of California Berkeley, har vist at oplevelsen og besiddelsen af magt gør to meget modsatrettede ting: Individuelt fremmer det magtfulde persons præstationer, informationsbearbejdning, kreativitet og koncentrationsevner. Socialt hæmmer det den magtfulde persons kreativitet, beslutningstagning og evne til at opnå en aftale i komplekse forhandlinger. Forskerne…
I en global verden, der bliver stadig mere kompleks og uforudsigelig, er der behov for lederskab. Stadig flere virksomheder investerer da også i ledelse og lederudvikling, men spørgsmålet er, om de investerer korrekt? For trods gode intentioner ender mange alligevel med at havne i den ene af to gammelkendte grøfter:…