skip to Main Content
Fra Designspand Til Global Virksomhed – Ung Salgsdirektør Får Ansvaret For Storstilet Vipp Satsning

Fra designspand til global virksomhed – Ung salgsdirektør får ansvaret for storstilet Vipp satsning

Dansk design er hot som aldrig før. Både herhjemme og i det store udland. Det gælder ikke mindst for designvirksomheden Vipp, der efter 77 år på det danske marked, nu går globalt for fulde sejl. I spidsen for ekspansionen står den bare 33-årige Salgsdirektør, Mark Christiansen, der til formålet netop er begyndt på MBA fra Henley Business School.

Hvad der i 1939 startede som en pedalspand designet til en frisørsalon, er i dag et eksklusivt brand og en lukrativ forretning, der omsætter for millioner, og som har sat sig massivt på det danske marked. Alle kender Vipp og dets produkter – den ikoniske pedalspand ikke mindst – og nu skal resten af verdenen også lære Vipp at kende.

At træde ind på den globale scene er en kæmpe satsning for virksomheden, der bl.a. involverer udvikling af nye produkter og nye butikskoncepter samt etablering af strategiske alliancer med godt 100 globale retail partnere. Noget af en udfordring, som den bare 33-årige Mark Christensen har fået til opgave at eksekvere på. Men det er ikke uden grund, at man i Vipp har valgt at satse på Mark, der altid har vidst, hvad han ville.

Lige fra den tidlige barndom, hvor han til fastelavn var klædt ud som salgschef til nu, hvor han sin unge alder til trods, allerede kan skrive Salgsdirektør i Premium Coffee og Global Salgsdirektør i møbelvirksomheden Engelbrechts på CV’et. Det seneste år har der på visitkortet stået Global Salgsdirektør for Vipp, og med Mark i folden, har virksomheden udviklet sig til et anerkendt in-house produktdesign med en stærk ledelse, der tør tage kampen op.

Nu skal det globale marked så erobres – det største skridt i virksomhedens historie – og det kræver en global strategi med dygtige talenter, solide produkter, et stærkt brand, økonomi og kulturel forståelse.

Samt ikke mindst en løbende tryktest af konceptet og den kommercielle tilgang til markederne, internt såvel som eksternt – altså en bred pallette af kompetencer spændende fra økonomisk forståelse, strategisk indsigt, flair for HR, lederevner og organisatorisk overblik.

Vejen til vækst og garant for ikke at fare vild

Af samme grund er Mark Christiansen netop begyndt på en MBA fra Henley Business School Danmark. For i en verden, der er under hastig forandring, og som stiller nye og anderledes høje krav til virksomhederne, er en MBA – med Marks egne ord – ”vejen til sikker vækst og garanten for ikke at fare vild”.

På Henley MBA’en tager undervisningen afsæt i ens egen virksomhed. Man simulerer trusler og muligheder i ’klasselokalets’ kontrollerede rammer, og det gør, at man i den virkelige verden risikofrit kan undgå at træffe fatale beslutninger

– siger Mark Christiansen og fortsætter:

“Man lærer fra teori, som kan bruges i praksis fra første dag, og man bliver i stand til at tænke anderledes og stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter i de virksomheder, man har med at gøre,” siger han og nævner i flæg, hvordan han i det daglige gør brug af den viden, han får på MBA’ens forskellige moduler:

”Managing people & Performance-modulet, har jeg brugt til at skabe rammerne for et ’high performning team’. Jeg har fx indført et performancebaseret reward system, og jeg bruger løbende min viden fra modulet til at udvikle de enkelte medlemmer af teamet,” siger han og fremhæver også MBA’ens strategi-forløb.

Og det på trods af, at man i en stadigt mere kompleks og foranderlig virkelighed ofte hører, at langsigtede strategier og forkromede fem- og 10 års planer er noget, der hører fortiden til. I dag skal man være agil, handlingsorienteret og omstillingsparat for at kunne begå sig på lunefulde markeder præget af globale dagsordener og uforudsigelige hændelser.

Strategier angiver retning og skaber fælles forståelse

Alligevel bør man undgå kun at fokusere på kortsigtet overlevelse og her-og-nu ledelse, siger Mark Christiansen.

For selvom virksomhedens overlevelse og aktuelle ve og vel har afgørende betydning, så er det netop, når der skal tages svære og hurtige beslutninger, at der er behov for en langsigtet vision, en tydelig strategi og grundlæggende værdier som virksomheden og medarbejderne dagligt kan tage udgangspunkt i.

Strategier former virksomheder og udgør basis for kommunikation. Også i en foranderlig verden.

“I Strategi-faget har jeg analyseret vores teori om etablering af selektive globale partnerskaber. Jeg fandt frem til, hvilken forretningsform Vipp med fordel kunne vælge, ligesom jeg med strategimodulet er blevet mere klar på de juridiske aspekter forbundet med partnerskaber. Det har ført til, at vi i dag gør brug af joint venture og license-modellerne,” siger Mark Christiansen og fortæller, at man i Vipp måske nok har været og er klar over, hvori virksomhedens value proposition ligger, men at han med Strategi-modulet har fået det specificeret og fremtidssikret, så man internt nu er mere klar i spyttet med, hvad man laver og hvorfor.

”Det giver mulighed for en hurtigere penetrering af markederne og en markedsbevidsthed om vores brand hos kunderne,” forklarer han og fortsætter:

”Og nu hvor vi står på tærsklen til en global ekspansion, har modulet i International Business vist sig guld værd. Det har bekræftet os i, at vi med et stramt koncept i tasken, bliver nødt til at fokusere på de kulturelle forskelle og lokale regeringsmæssige behov for at få succes. Vi skal tilpasse vores produkter, og med vores valg af joint venture og licensen-modellerne har vi sikret os en ’backdoor’, ligesom vi med denne forretningsmodel undgår embargos og tariffer, i det omfang det er muligt,” siger han.

5 strategiske råd: Sådan går du globalt med succes

Du skal have det rigtige produkt eller ydelse. Sørg for at dit produkt, har den fornødne kvalitet og leverer den værdi, som kunderne forventer.

Det er IKKE et ”one man show”at gå globalt. Det er vigtigt, at sikre at både bestyrelsen og ikke mindst resten af organisationen, er med på rejsen

Gør hele strategien levende, og bryd det ned i små bidder. Det er vigtigt, at alle kan forstå strategien. Brugen af symboler, såsom et stort landkort med tegnestifter hver gang et nyt marked etableres eller fælles kreative strategimøder, er vigtigt for den fælles forståelse og indsats, der skal leveres.

Høje ambitioner og udvise risikovillighed. Ingen ved, hvordan en strategi bliver modtaget i markederne. Men det er vigtigt, at man tør sætte ambitiøse og realistiske mål samt investere i strategien, så der både er nok ressourcer og økonomi til selve eksekveringen.

Lær fra andre. Strategi er, at gøre ting anderledes, så når man f.eks. gerne vil tage sin virksomhed globalt, er det en stor hjælp at lære fra andre brands som har være rejsen igennem. De kan hjælpe med, at navigere udenom de største fejl. Hver ikke for ”stolt” til at lære fra andre.

Peer to peer læring

På Henley MBA’en lægges megen vægt på de såkaldte learning teams og læring gennem kuratering, feedback og faciliteret dialog. Det øger nemlig forståelsen og sikrer, at den tillærte viden sidder fast og kan omsættes, lyder det.

Man får på Henley en dyb, grundig og substantiel teoretisk ballast og værktøjskasse. Helt klart. Men man lærer i lige så høj grad fra de andre studerende og problemstillinger knyttet til deres brancher og virksomheder

– siger han og fortsætter:

“At få indblik i dem og at kunne sparre med andre ledere på så højt et niveau, er enormt inspirerende og mere givende, end hvis man blot sad passivt lyttende til tunge forelæsninger”.

Også programlederne på Henley MBA’en og deres evne til at facilitere diskussioner og til generelt at sørge for kyndig, individuel rådgivning, når behovet opstår, får anerkendende ord med på vejen.

”Den form for service ser du ikke mange steder, og den hjælper til forståelse, overblik og til at sikre, at du kommer godt igennem de tre år, uddannelsen strækker sig over,” siger Salgsdirektøren, der i næste modul skal lære om International Marketing– et fag, han ser frem til.

”Vipp er allerede stærke på marketing og branding i dag. Stort set alle danskere kender Vipp og har været med til at gøre Vipp, til det vi er i dag. Det samme skal nu gælde for resten af verden, og der er modulet i International marketing jo top relevant- ligesom MBA’ens øvrige moduler har været det,” slutter Mark Christiansen, Global Salgsdirektør i Vipp.

Fakta: Om Vipp

 • Bruttofortjeneste: 2014 og 2015: 36 mio. og 36 mio. kr.
 • Årets resultat: 2014 og 2015: 12,5 mio. og 12,5 mio. kr.
 • Metaldrejer Holger Nielsen udvikler i 1939 Vipp-spanden til sin kones frisørsalon.
 • I 1992 dør Holger Nielsen, og hans datter Jette Egelund overtager forretningen.
 • Vipp bliver officielt grundlagt i 1997.
 • I 2000 indleder Jette Egelund et generationsskifte, og hendes børn, Sofie og Kasper Egelund, bliver en del af
 • Kasper Egelund bliver adm. direktør, mens Sofie Egelund bliver designdirektør.
 • I 2009 bliver Vipp-spanden udstillet på det anerkendte museum MoMAs faste udstilling i New York.
 • Kontorer i København på Islands Brygge og i New York på Manhatten.
 • I dag har Vipp 40 ansatte
 • Vipp har vækstet mellem 40-60 pct. de sidste fem år. Vipp har en ambition om at vækste 25-40 pct. årligt i omsætning.
 • Vipp er tre gange kåret som årets gazellevirksomhed
 • Vipp sælger i dag produkter fra køkken og badeværelses tilbehør til lamper, møbler og et Vipp Shelter.

Læs mere om Vipp på: https://www.vipp.com/

By: jeppe.scharling

Del denne artikel på:

TwitterFacebookLinkedInEmail

Relateret artikler

Gode råd til MBA-samtalen med chefen

 • 4. august 2019
Netværk, kompetenceløft, tungere lederansvar, internationalt udsyn, lønhop. For mange er en MBA på cv’et den direkte vej til karrieremæssig fremdrift. Også selvom der er visse omkostninger forbundet med at få den eftertragtede lederuddannelse i hus. For har man ikke tilstrækkelig råderum i eget budget, træder arbejdsgiveren ofte til.Men hvordan sikrer du dig, at…

Danske ledere hædres – kulminationen på Henley-MBA’en

 • 20. september 2016
En gang om året finder en ganske særlig og helt unik begivenhed sted – den stort anlagte Degree Cermony, hvor danske ledere bliver hædret og hyldet for at have gennemført én af verdens tungeste og mest traditionsbunde lederuddannelser – den tredobbelt internationalt akkrediterede Henley MBA. Ceremonien finder sted godt 3o minutters kørsel…

From Dream to Reality – 1 down – 2 to go!

 • 31. januar 2017
A lifelong dream is now closer to become reality than I ever dared to imagine.What started out as ‘Mission Impossible’ a year ago, when I first began to think about an MBA, has turned into an actual possibility when I, in December 2016, graduated from The Henley Executive CBL (Certificate…
Back To Top