skip to Main Content
Navigating Disruption – Vil Du Udvikle Eller Afvikle?
Navigating Disruption – vil du udvikle eller afvikle?

Disruption. Fænomenet er allestedsnærværende og ikke en dag går uden nye artikler og analyser om det nye buzzword, der for alvor har vundet indpas på ledelsesgange verden over. Nyt eksklusivt program tager pulsen på de accelererende teknologier og giver konkrete bud på, hvordan man som leder kan arbejde med disruption som strategi for både overlevelse og vækst.

De fleste er nu efterhånden klar over, at den såkaldte 4. Industrielle Revolution er en realitet pga. eksponentiel teknologi, digitalisering og deraffølgende disruption og kunder, som ændrer adfærd fra dag til dag.

Samtidigt ses en gryende, om end langt fra fyldestgørende, bevidsthed blandt ledere og andre erhversfolk om, at det er dem selv, der gennem lederskab skal fremtidssikre deres virksomheder under nye markedsvilkår, som ingen kender essensen af.

Løsningen på udfordringen kræver derfor andet og mere, end lidt krasen i overfladen. Der skal substans og dybde til, for virkeligheden er til at føle på og kræver tilsvarende seriøse løsninger.

Nyt program går bag om buzzen

Det kom frem, da IME – Fonden for International Management Education i samarbejde med innovationsbureauet DARE2 (der også driver DARE2mansion og startup-acceleratoren thinkubator) for nyligt gennemførte den første udgave af Navigating Disruption – et eksklusivt program for ledere, der ønsker substantiel og seriøs viden om fremtidens forretningsmodeller.

Et program, der ifølge afsenderne går bag om buzz’en og skærer ind til benet. Som giver indsigt i trusler, der står for døren og værktøjer til at komme dem i møde. Som tager pulsen på accelererende teknologier og giver konkrete bud på, hvordan man som leder kan arbejde med radikal innovation som strategi for både overlevelse og vækst.

Og tiltaget giver mening. For fremtiden er her allerede. Markedsforstyrrelser er den nye orden, og kundeloyalitet går mod nul. Nye teknologier vender op og ned på hele brancher, og innovationstempoet er skyhøjt.

Det fortæller Kris Østergaard og Laila Pawlak, der begge er  ExO eksperter og adjunct faculty på Singularity University samt lead facilitatorer på Navigating Disruption programmet.

”Vi ser virksomheder, produkter og forretningsmodeller, der dagligt bliver kørt over ende af mere attraktive alternativer. Forandring er i dag den eneste sikre konstant. Nye realiteter kræver radikal innovativ og agil reaktionskapacitet, der gør det muligt at navigere i en forretningsverden præget af disruption, eksponentialitet, omskiftelighed og alternative organisationsformer,” lyder det med diverse analytikeres kolde fakta til at bakke budskabet op med:

De viser, at kun knap 60 pct. af de nuværende Fortune 500 vil eksistere i 2025, givet de trusler de står over for, og givet den måde de arbejder på i dag (det nøjagtige tal diskuteres stadig). At 65 pct. af skolebørnene i dag, vil få jobs, som endnu ikke er opfundet. At 47 pct. af alle jobs i USA vil undergå en form for automatisering inden for de næste 20 år, og at 20 pct. af markedsledere i år 2017 vil være virksomheder grundlagt efter år 2000.

Grunden ryster altså under virksomhederne og deres ledere. Spillereglerne og konkurrencepræmisserne er ændret for bestandigt i en ny virkelighed, som alle må forholde sig til.

Det altoverskyggende spørgsmål er derfor: Hvordan skal vi som ledere gå til de nye vilkår, hvor langsomme arbejdsgange kan føre til kommerciel undergang, og hvor det er blevet langt billigere og hurtigere at udvikle digitale løsninger, der vender op og ned på traditionelle forretningsformer?

Kris Østergaard

Kris Østergaard er medstifter af DARE2 og Lead Facilitator på Navigating Disruption-programmet. Han er adjunct faculty på Singularity University, blandt verdens førende eksperter i eksponentielle organisationer og ekstern lektor på Roskilde Universitet. Kris Østergård har oversat bestselleren “Eksponentielle Organisationer” fra engelsk til dansk og er den primære drivkraft bag DARE2’s research inden for kundeoplevelser, markedstrends, Generation Y og Z samt iværksætteri og innovation.

Laila Pawlak

Laila Pawlak er stifter og Chief Impact Officer i DARE2, DARE2mansion og thinkubator. Hun er Lead Facilitator på Navigating Disruption, adjunct faculty på Singularity University og faciliterer bl.a. deres executive programmer i SIlicon Valley. Laila er Certified Experience Economy Expert, ExO ekspert og en af verdens førende eksperter inden for fremtidens kundeoplevelser. Laila har modtaget Experience Management Achievement Award, er udnævnt som blandt de mest talentfulde business executives i DK og har været nomineret som Female Entrepreneur of the year to gange.

Den eksponentielle organisation – det 21- århundredes forretningsmodel

Spørger man Kris Østergaard, er svaret klart: Gør din organisation eksponentiel.

De seneste 5-6 år har forretningsverdenen nemlig set et en ny type virksomhed skyde op, den eksponentielle organisation (ExO’er), der har revolutioneret måden, virksomheder kan skalere deres vækst på ved at anvende teknologi.

”En eksponentiel organisation gør op med den inkrementelle, lineære måde, som traditionelle virksomheder vokser på.  I stedet bruger den aktiver som communities, big data, algoritmer og nye teknologier, der skaber min. 10 gange bedre præstationer end konkurrenternes,” siger Kris Østergaard, der sammen med Laila Pawlak og videncenteret F5, har gennemført en analyse af godt 600 danske virksomheders ExO-tilstand og dermed nuværende fremtidsparathed.

Kris har desuden oversat bestselleren, Exponential Organizations, skrevet af Singularity University-kollegaen og disruption-guruen, Salim Ismail, der giver et knivskarpt bud på, hvordan man tilpasser sin organisation til det 21. århundredes eksponentielle paradigme.

Forbillederne og de mest kendte eksempler er Airbnb, Uber, Slack og Netflix, der med nye forretningsmodeller har medført disproportionale udviklinger førende til hastigt stigende vækstrater.

Bare 4 år tog det således Airbnb at blive verdens største udbyder af sovepladser med en markedsværdi på mere end 20 mia. dollars. Uber har med lynets hast rundet en markedsværdi på 50 mia. dollars; Slack gik fra nul til milliardforretning på kun otte måneder, Jet.com var 6 mdr. om at runde milliarden, mens Netflix har disruptet Blockbuster og revolutioneret forretningsmodellen for Tv-produktion og -sening.

Disruption – en definition

“Når en mindre virksomhed med få ressourcer udfordrer veletablerede virksomheders forretningsmodel, og større kundesegmenter skifter til den nye virksomheds produkter”.

– Harvardprofessor Clayton M. Christensen

Men hvad er det nærmere, disse ExO’er kan?

Ifølge forfatteren til Eksponentielle Organisationer er der 11 karakteristika, der adskiller den eksponentielle organisation fra andre. Opfylder man 3-4 af de disse, har man forudsætningerne for at blive en eksponentiel organisation.

Et af de vigtigste blandt de 11 er at have et Massivt Transformativt Formål (MTF), dvs. et større sigte med sin virksomhed end bare at tjene penge.

Tænk Google, der har payoff’et ’Organizing the World’s Information’ eller Zappo, hvis MTF er ’Delivering Happiness’. Pointen: formål driver engagement, og engagement driver performance. Men også fleksibilitet og agilitet er afgørende:

”ExO’er lejer frem for at eje assets. De skaber community og engagement om deres produkter og udvikler unikke algoritmer for at individualisere kundeoplevelserne. De optimerer ved at eksperimentere med produkter – mens de er i markedet – og de skaber interfaces udadtil mod kunderne og dashboards indadtil”.

“Det giver orden i tilsyneladende kaos, hvilket sociale teknologier, lean startup-filosofi og medarbejder-autonomi også bidrager til,” siger Kris Østergaard (se den fulde liste af karakteristika på http://www.exponentialorgs.com/).

David Roberts

David Roberts er key note speaker på Navigating Disruption programmet og betragtes som en af verdens førende eksperter i disruptive innovation og eksponentielle teknologier. Han er modtager af adskillige priser og medaljer og har ført til udvikling af nogle af de mest komplekse, state-of-the art systemer nogensinde bygget til også at omfatte satellitter, droner og fusion centre.

Roberts underviser på Singularity University, verdens førende tænketank inden for eksponentiel teknologi. Han har en B.S. i Computer Science & Engineering fra M.I.T, en M.B.A. fra Harvard Business School og er formand for HaloDrop – et revolutionerende global drone tjenester selskab – og for 1QBit – verdens første software selskab for kvantecomputere. Han er formel rådgiver for Made-In-Space og er her ansvarlig for fremstilling det første objekt i rummet med en 3D-printer på Rumstationen. Roberts har været på forsiden af Wall Street Journal, USA Today, Fortune Magazine, The New York Times, Business Week, CNN mf.

Store virksomheder er udfordret

Mens det for de fleste startup’s gælder, at de nærmest er fødte ExO’er, står det anderledes værre til med ældre og/eller større spillere på markedet. 40% af alle Fortune 500 virksomheder vil være væk om 10 år, fordi de ikke formår at omstille sig til den eksponentielle virkelighed (det nøjagtige tal diskuteres som tidl. nævnt stadig, men tendensen synes klar).

”Større virksomheder må, hvis de skal have en chance i fremtiden, enten disrupte sig selv eller virksomheder i andre brancher, ved at lave radikal innovation ’på kanten’ af organisationen. Det vil sige, at de skal finde de bedst egnede folk til at udvikle nye produkter eller markeder, uden at kerneorganisationen er involveret”.

”For kerneorganisationens naturlige reaktion vil være at slå initiativet ihjel – ligesom immunforsvaret, der forsøger at slå en virus ned,” forklarer Kris Østergaard og sammenligner det at innovere på kanten med en trojansk hest, man installerer uden at forstyrre resten af virksomheden, og indtil nye forretningsområder vokser sig store nok til at kunne integreres eller knopskyde som deres egen enhed.

Eksemplerne er flere:

”Hos Google har de GoogleX til netop den slags. Danske Bank herhjemme har gang i et lignende initiativ med MobileLife og Leo Pharma har f.eks. for nyligt etableret Leo Innovation Lab,” siger Kris Østergaard.

Om DARE2

DARE2 er et innovationsbureau, der hjælper danske og internationale virksomheder med at styrke deres innovationskultur og innovere på kanterne af organisationen – ofte i samarbejde med iværksættere. DARE2 samarbejder bl.a. med Singularity University (verdens førende tænketank inden for eksponentiel teknologi) om thinkubator, der er et corporate incubator projekt, ligesom det prisvindende iværksætterhus DARE2mansion er en del af virksomheden.

Samarbejd med iværksættere

For disse virksomheder (i tillæg kunne nævnes Deutsche Telekom, Strauss, Volkswagen, Disney og mange andre multinationale virksomheder) gælder, at de har indset nødvendigheden af dialog med startup-miljøet, ligesom de har erkendt, at det er smartere at arbejde med iværksættere end imod dem.

Iværksætterne har nemlig som oftest den innovationskapacitet og drive, som skal til for at skabe nytænkende produkter og løsninger, der disrupter markedet, lyder det.

Der er altså tilsyneladende ingen vej uden om. Enten disrupter man sig selv, eller også risikerer man, at der er nogle andre der gør det.

Fremtiden tilhører de eksponentielle organisationer.

Et hårdtslående budskab, der også blevet slået eftertrykkeligt fast på det 4 dage lange Navigating Disruption program, der under dags-overskrifterne:

  • Navigating Exponential Development & Disruption
  • Great Customer Experiences in an Exponential World
  • Creating your Disruptive 1,000 Day Aspiration og
  • Demonstrating Learning & Change

giver en grundig og dyb forståelse af, hvorfor viden om disruption, digital transformation, den 4. Industrielle Revolution og Expo’er er afgørende for enhver organisations overlevelse.

Navigating Disruption - Executive Certificat in Digital Transformation & Corporate Innovation

Navigating Disruption er et uddannelsesprogram for ledere, der ønsker teori, indsigt i og erfaring med disruption og eksponentielle organisationers potentielle indvirkning på egen organisation.

Programmet er faciliteret af førende eksperter på området, bl.a. også David Roberts, ekspert i disruptive innovation & exponentially advancing technology ved Singularity Univerty, og deltagerene modtager en certificering.

Varighed: (3+1 dag) 11.-13. januar, 2017 samt 31. marts 2017. Alle dage er heldagssessioner.

Pris: 37.000 kr. ex. moms

Lokation: DARE2mansion (København) og IME (København)

Læs mere og tilmeld dig på Navigatingdisruption.com 

Et spadestik dybere: Nye mind sets og konkret anvendelige redskaber

For Ulla Visfeldt, Sales Devolopment Manager i Post Nord og deltager på Navigating Disruption, har kurset allerede ført til nye måder at tænke på og eksperimenter med alternative arbejdsgange.

”Jeg er blevet klogere på det eksponentielle samfund: Hvorfor den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og hvad det betyder for mig, og virksomheden jeg arbejder for. Jeg har fået et nyt mindset, og jeg både handler og tænker anderledes end før. I stedet for passivt at se til, er jeg gået i handlingsmode, og i Post Nord er det bl.a. kommet til udtryk i tre nye produktudviklingsprojekter og en generel ny måde at tænke på. Navigating Disruption-kurset har haft en enorm positiv impact – både personligt og professionelt,” siger hun.

Samme toner lyder fra en anden deltager, Me Sophie Christensen, Head of People & Communication i shippingvirksomheden Clipper Group. For hende har kurset givet et reality-tjek på den aktuelle udvikling, og på hvor hurtigt den rent faktisk forløber. Og så det har det givet vitaminer til hendes kreative side.

”Min interne idegenerator har fået et gevaldigt boost. Jeg har fået meget mere viden om og større forståelse for de nye teknologier, nye organisationsformer og nye konkurrentbilleder – og ikke mindst for de muligheder, de giver. Både på overordnet niveau og inden for min egen branche,” siger hun og overlader ordet til Kris Østergaard for en afsluttende kommentar:

”Der er et kolossalt nyt markedsvolumen at gå efter, for dem der kan, vil og tør. Men det kræver en helhjertet indsats. Og selv om disruption er blevet et hot emne i både bestyrelser og direktionslokaler, bakser de fleste med at gøre det nye buzzword konkret. På Navigating Disruption, får man værktøjer til netop det. Man får forståelse for det nye paradigme og måden at navigere i selvsamme. Man får analyseret sin egen virksomheds eksponentielle status baseret på de 11 nøglekarakteristika, og man vil, uanset hvad, gå herfra med kampgejst og lyst til at tage fat. Fremtiden er her allerede, og det er om at komme med på vognen,” slutter han.

By: jeppe.scharling

Del denne artikel på:

TwitterFacebookLinkedInEmail

Relateret artikler

It just got real – Attending the Starter Workshop in UK

  • 29. august 2016
As I described in my previous blog about my reflections about which university to enrol at, the first part of the MBA and the first workshop was held at the university in Henley, UK. Before – scared and excited Before attending the fist workshop – the starter workshop, I was…

Habits as a primary driver to succeed

  • 3. november 2016
I expect and hope that working with habits will play a much bigger role in corporate life in the future. I see huge amounts being spent on training; leadership training, sales training, coaching etc. mostly “thought” training developing and inspiring the minds of the participants but also training that is…

Developing personal leadership skills online

  • 1. oktober 2016
Does online learning leave you bored and disconnected? It does to most people. This have prevented the learning of social competencies, like leadership, online. Until now.Even though we are in the middle of the digital revolution the process of developing both personal leadership skills and management teams, has yet to move…
Back To Top