skip to Main Content

Hvad kræver en MBA

Kravene til at blive optaget

Kravene til at blive optaget på et MBA studie varierer fra udbyder til udbyder. Kravene kredser som regel om, hvorvidt der er krav om ledererfaring, uddannelsesniveau og engelskkundskaber. Der er også forskel på, om man vælger at studere en MBA ved siden af sit arbejde og som har krav om ledelseserfaring – en såkaldt Executive MBA. Eller om man vælge at læse en MBA som et fuldtidsstudie. Sidstnævnte er ikke en mulighed hos alle MBA-udbydere.

Optagelseskrav på Henley Executive MBA

For at blive optaget på Henley Executive MBA programmet skal du opfylde følgende krav:

Tre års decideret ledererfaring
Afsluttet uddannelse på Bachelor, HD, Master eller Kandidatniveau eller, hvis du ikke har det nødvendige uddannelsesniveau kan du få dispensation, såfremt du har minimum fem års ledererfaring.
Bevis for et vist niveau af engelskkundskaber. Hvis du ikke er `native english speaker´, skal du vedlægge bevis for en anerkendt engelsk test. Men hvis du benytter engelsk som dit koncern-sprog kan du/din organisation udfylde det dokument som hedder `English Proficiency at work form´, og det vil være gældende bevis for, at du selv tager ansvar for, at du behersker engelsk på et fornuftigt niveau. Dette dokument findes i ansøgningspakken.

Tidsforbrug MBA

Henley Executive MBA har foruden workhops (estimér: 2-4 sammenhængende dage hver 4. uge) også forberedelses- og opgaveskrivning. Her skal du forvente at bruge ca. 15 timer pr. uge. Hos Henley Business School kan du forvente solid support og faglig støtte fra erfarne programledere igennem dit MBA-forløb. Hos Henley er studiegrupper ligeledes rygraden i vores læringsmetode og filosofi, og de er ligeledes med til at sikre fremdrift i dit MBA-forløb på trods af en travl hverdag.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med optagelseskravene og studieteknikken, må du endelig kontakte os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 70105005.

Der er tre modeller for finansiering af en MBA uddannelse

Pris og kvalitet varierer på MBA-uddannelser. Hos de danske udbydere af MBA er det prismæssige spænd fra ca. 130.000 kr. til ca. 500.000 kr. Der er også prismæssig forskel på, om du tager en såkaldt fulltime MBA, der er et fuldtidsstudie eller en Executive MBA. Sidstnævnte studerer man normalvis sideløbende med et lederjob på fuld tid.

  1. Egenbetaling
  2. Bruttolønsordning (Se regneeksempel her)
  3. Virksomhedsbetalt

Tag en personlig MBA-samtale med os

Hos Henley har vi over 25 års erfaring med facilitering af lederuddannelser og coaching af ledere. Ved en personlig  MBA-samtale kontakter én af vores programledere dig telefonisk, og du får en professionel vurdering af, hvordan en Henley Executive MBA kan bidrage i lige præcis din ledergerning. Book et personligt møde her

Back To Top