skip to Main Content

Henley MBA – opbygning og struktur

Opbygning & struktur

MBA-studiet består af tre trin, og tager dig med på en tre-delt rejse, der forener administrations- og ledelsesfag, så du lærer at tænke og handle holistisk.

Første del — Certificate in Management

600 studietimer, 30 ECTS

Anden del — Diploma in Management

600 studietimer, 30 ECTS

Tredje del — Master of Business Administration MBA

600 studietimer, 30 ECTS

Undervisere på Henleys executive MBA

I alle ledelsesfag får du teoretisk og praktisk træning af internationale undervisere med akademiske og professionelle baggrunde fra HenleyBusiness School i Storbritannien. De personlige udviklingsfag varetages af undervisere fra Henley i Storbritannien og undervisere, der er nøje udvalgt af HenleyBusiness School. Alle studiematerialer, opgaver og eksaminer er på engelsk.

Evalueringer og karakterer

I nogle af opgaverne gives karakter som en procentsats plus en kategorisering som bestået, merit eller udmærkelse. I andre gives karakter som “bestået” eller “revider”. I begge tilfælde får du en kort individuel bemærkning som feedback på dine skriftlige opgaver. Du bliver vurderet på, hvor god du er til at overføre de begreber og teorier, du har lært, til en virkelig situation på din arbejdsplads.

E-learning og E-library (Online læring og -bibliotek)

Uddannelsen gør stor brug af Henleys unikke online læring og bibliotek. Som et supplement til fysisk læring og gruppearbejde får du adgang til et virtuelt studiemiljø, hvor du kan finde elektronisk materiale til  alle ledelsesfagene. Det elektroniske bibliotek indeholder en lang række ressourcer, blandt andet kommercielle databaser med økonomisk information om virksomheder, nyheder, forskning, akademiske tidsskrifter og udgivelser af Henleys personale.

Akkrediteringer og ECTS points

HenleyBusinessSchooler en af de få undervisningsinstitutioner på verdensplan, der er triple akkrediteret af de internationale akkrediteringsinstitutioner indenfor organisering af uddannelser; europæiske EQUIS, britiske AMBA og amerikanske AACSB.

Når du er færdig med din executive MBA fra Henley, får du det, der svarer til 180 britiske CATS points eller 90 “europæiske” ECTS points på kandidatniveau.

Henleys workshops foregår primært i vores lokaler på Fiolstræde i København, så du kan tage din internationale MBA lokalt. Workshops finder sted cirka en gang om måneden og tager en til 4 hele dage ad gangen.

Back To Top