skip to Main Content

Henley MBA – pris, tidsplan, undervisning, workshops

Pris og tidsplan for workshops på Henley Executive MBA-uddannelse

En Henley Executive MBA koster 397,000 kr. Der er ikke moms på uddannelser i Danmark. Der betales i tre rater. Du kan se hvordan raterne er fordelt her.

Der er flere muligheder for finansiering og/eller at søge legater. 

Undervisningsafgiften inkluderer:

  • Alle workshops i Danmark
  • Alle studiematerialer og bøger
  • Studiebesøg på Henley Business School i Storbritannien og 2 international studietur til hhv. Sydafrika, USA eller Kina
  • Et program til personlig udvikling (inkl. tests og plan)
  • Lokale opgavediskussioner
  • Adgang til Henleys Online Learning Resources
  • Facilitering af gruppearbejde (efter behov)
  • Mentoring og personlig støtte fra Henley Danmark
  • Henleys Network Community
  • Livsvarigt medlemskab af Henleys internationale alumneforening, Henley Int. Alumni Association

Arbejdsbyrden – Hvor mange timer skal du forvente at bruge om ugen på uddannelsen?

Ca. 15-20 timer pr. uge.
Workhops: 2-4 sammenhængende dage hver 4. uge, derudover kommer forberedelses- og opgaveskrivning hvor man skal forvente at bruge ca. 15 timer pr. uge.

Du kan derudover forvente solid support og faglig støtte fra erfarne programledere igennem dit MBA forløb og studiegrupperne er ligeledes rygraden i vores læringsmetode og –filosofi, som er med til at sikre fremdrift i MBA-forløbet på trods af at deltagerne hr en travl hverdag.

Hvad er gennemførselsprocenten?
Mere end 90 pct. af dem, som starter på en Henley MBA, gennemfører hele uddannelsen.

Tidsplan for workshops ved opstart i oktober 2021

Workshopplanen for Henley EMBA-programmet, der starter 1. oktober 2021, er klar. Workshops tager en hel dag og foregår oftest på hverdage men weekender kan forekomme. 

Du kan downloade oversigten over undervisningsdage, eksamener og opgaver her. 

En Henley MBA er en investering for og i livet

Back To Top